top of page

EKONOMİK FAKTÖRLER

Daha Az Müşteri Şikâyeti …  

Birimler arası üretim süreçlerinin standardizasyon ve iş akışı oluşturulması ile müşteri siparişlerinde oluşabilecek hata ve kalite sorunları ortadan kalkacaktır. 

 Teslim Süreleri Kısalacak ve Verimlik Artışı Oluşacak…

Sipariş akışında yapılacak işler birimler arasında tek seferde ve sorunsuz üretileceğinden oluşabilecek teslimat gecikmelerinin önüne geçilmiş olacaktır. Üretim süreçlerinde standardizasyon ile birlikte toplam verimlilikte artış oluşacaktır.

 Yeni  Siparişler İçin Daha Fazla Zaman …

Mevcut işler sorunsuz üretildikçe yeni siparişler için daha fazla zaman oluşacaktır ve böylelikle ek yatırım yapmadan mevcut verimliliğinizi artacaktır. 

 

İNSAN FAKTÖRÜ

 Çalışan Motivasyonunda Yükselme  …

İşletme üretim süreçlerinde standardizasyonun sağlanması ile birimler arası bilgi ve iş akışı sorunsuz olacağından mevcut işlerini daha az gayret ile yapacaklar ve çalışan verimlilik ve motivasyonunda artış sağlanacaktır. 

Çalışanların Sorumlulukları Daha İyi Tanımlanacak …

Her departmanda çalışanların işleri ile ilgili SOP (Standart Operasyon Prosedürü) oluşturulması ile çalışanları görev ve sorumlulukları daha net ve kesin çizgiler ile tanımlanmış oluyor ve böylelikle çalışan performans ölçüm ve değerlendirme daha objektif yapıla biliniyor.

 Yeni İşe Başlayan Personelin İşletme Üretim ması 

İşletme üretim kültürüne uluslararası standartların adapte edilmesi ile işe yeni başlayan personelin üretim sürecine hızlı ve sorunsuz adapte olması sağlanıyor ve böylelikle plansız personel kaybı oluştuğunda işletmedeki bu eksiklik daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde kapatılmış oluyor. 

KALİTE FAKTÖRÜ

Baskılar Dijital Prova İle Eşleşiyor…

Gerek dijital provanın oluşturulması ISO 12647-7 gerekse de baskının yapılmasında ISO 12647-2 standartlarının kullanılması ile dijital prova ile ofset baskının sorunsuz olarak eşleşmesi sağlanabilmektedir. Böylelikle müşterilere renk örneği olarak gönderilen prova baskılar ofset baskıda birebir üretilebildiğinden hem yüksek müşteri memnuniyeti sağlanabilmekte hem de müşterilerin renk onayı için matbaalara gitmesine gerek kalmamaktadır. 

Farklı Matbaalarda Yapılan Baskılar Birbirlerine Eşleşiyor…

Uluslararası baskı standartlarına uygun üretim gerçekleştiren matbaaların baskılarının arasında herhangi bir renk ve kalite farkı oluşmuyor. Böylelikle özellikle yabancı uluslararası marka sahipleri için karar verme noktasında bu tip standardize edilmiş matbaalar ile çalışmak daha cazip geliyor ve fiyat ikinci sırada değerlendiriliyor.

Tekrar Baskılar İle İlk Baskılı Numunler Eşleşiyor…

Sertifikasyona sahip matbaalarda daha önce baskısı yapılan işleri tekrar üretime aldıklarında ilk basılan baskı ile yeni basılan arasında bir fark oluşmuyor.

Reklam Ajansları ve Matbaalar Artık Daha Uyumlu o Sertifikasyona sahip matbaalara baskı öncesi ve baskı departmanlında standartlarda çalıştıkları için üretim standartlarını ( Pdf ayarları, ICC profilleri, Ekran Kalibrasyon Standartları vb..) reklam ajansları paylaşarak uyum sorunlarını ortadan kaldırıyorlar.

Üretimde Bir Problem Oluşur ise Neden ve Nasıl Oluduğu  

 Tespit Edilip Hızla Düzeltilebiliyor..

Üretimin her hattı ölçüm ve kayıt altında olduğundan oluşabilecek bir problemin kaynağı çok çabuk tespit edilip hızla düzeltilebiliyor.

Daha İyi Müşteri İlişkileri …

Üretim süreçleri standardize edilmiş bir işletmede müşteriler ile iletişim ve iş akılı daha sorunsuz olarak yürütülebilir ve yüksek müşteri memnuniyeti saplanır.

bottom of page